Polecamy

  • HB Light Line Standard

 

HB Light Line Standard
  • HB Light Line Optic

 

HB Light Line Optic
  • HB MAX-T RGBWW

 

Linia HB MAX-T RGBWW
  • HB MAX-T CW-WW

 

Linia HB MAX-T CW-WW
  • HB MIX-T CW-WW

 

Linia HB MIX-T CW-WW
  • HB MIX-S CW-WW

 

Linia HB MIX-S CW-WW
  • VS Luga Shop

 

VS Luga Shop
  • VS Space Player

 

VS Space Player
  • VS LED Linear

 

VS LED Linear

Recykling

 

 

Osobą kontaktową w sprawie recyklingu zużytego sprzętu oświetleniowego w HOLDBOX S.J. jest:

  Adam Stępień
e-mail: adams@holdbox.eu
kom.: +48 602 791 328

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz Ustawa Produktowa z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) przenoszą do prawa krajowego wymagania Unii Europejskiej zawarte w dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nakładają one na producenta i wprowadzającego na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt oświetleniowy, odpowiedzialność nie tylko za odpady powstające w procesie produkcyjnym, ale również za odpady powstałe po zużyciu tego sprzętu. Producenci i wprowadzający sprzęt mogą realizować obowiązki, dotyczące zapewnienia zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu, samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przejmuje od wprowadzającego obciążające go obowiązki na podstawie umowy.

Naszym partnerem z którym współpracujemy w zakresie recyklingu jest: